cornelis-217-1.jpg In een nieuwsbericht uit 1908 werd de dood, van tot dan toe, oudste Nederlander vernoemd.

Originele tekst
"De heer C. Dubbelman, oudste Nederlander, is op 104-jarigen ouderdom ten grave gedaald; meermalen heeft hij een zeer zwaren levensstrijd gevoerd, maar de laatste jaren genoot hij gelukkig een welverdiende rust."

 

Twee jaar eerder werd al een artikel geplaatst in de Wereldkroniek van 1 april 1906.

"Wij geven deze week twee portretten van landgenooten die meer dan een eeuw geleden het levenslicht zagen, nl. die van de wed. C. F. Klein en van Cornelis Dubbelman. De eerstgenoemde is deze week te Maarsen en den ouderdom van 102 jaar en twee maanden overleden; Cornelis Dubbelman echter, die morgen, 2 april ook reeds voor de 102de maal zijn verjaardag zal vieren, leeft nog steeds vroolijk en gezond in zijn geboorteplaats Hooge Zwaluwe. Op 26-jarigen leeftijd trad de heer Dubbelman in het huwelijk, acht jaar later ontviel hem echter zijn vrouw. Vijftien jaar bleef hij weduwnaar, toen echter huwde hij opnieuw met zijn tegenwoordige, nu 82-jarige vrouw, die hem bij de zes uit uit zijn eerste huwelijk nog acht kinderen schonk. De oude man, die visscher van beroep is, verheugt zich nog in een uitstekende gezondheid -- lezen doet hij nog zonder bril. Gerookt heeft hij bijna nooit, maar tabak kauwen zooveel te meer -- hoe bier smaakt weet hij niet, al is hij daarvan geen afschaffer. Sedert zijn 19de jaar, toen hij zware koortsen gehad heeft, is hij nooit ziek geweest."

Cornelis Dubbelman, * 2 april 1804 - + 8 april 1908 (Parenteel Jan Dubbelman)