Een toeschouwer beschrijft het als volgt:

"Op eeningen afstand is het of heel Zwaluwe in de brand staat. Kalm en majestueus steekt den kerktoren boven al dien jammer uit, onaangetast door het vuur."

Het is donderdag 29 augustus 1895, de mensen zijn aan het werk tot er omstreeks half tien in de ochtend, brand werd geroepen. Wordt eerst melding gemaakt dat de brand ontstaan is bij L. de Visser.  Later wordt aangegeven dat de brand is ontstaan in een hooischuurtje van L. Knoop achter de Hervormde kerk!

Mede door de droogte en de wind kan het vuur zich snel verspreiden. Al heel snel staan meerdere huizen in brand. Er ontstaat paniek en mensen rennen met hun have naar een veilige plek. Maar wat is veilig als het vuur zich zo snel uitbreid en alweer nieuwe woningen en schuren in brand staan. In een van de kranten artikelen over de brand staat de volgende tekst: Mannen, Vrouwen en kinderen liepen door het dorp als razenden, varkens, geiten, kippen,  enz. met zich mee voerende.

De brand woekert snel verder. Veel huizen zijn bedekt met pannen maar de rietendaken van de schuren werken als een soort katalysator. Aan het einde van de middag rond de klok van half vier staan bijna 40 huizen in de brand uiteindelijk zijn er 43 huizen afgebrand. Waarvan er al 28 geheel plat zijn gebrand. Er zijn zeker 48 gezinnen dakloos geraakt. Het vuur grijpt nog steeds om zich heen al is men nu met man en macht aan het blussen. ‘s Nachts om half een is men eindelijk de brand de baas!

brand_Hooge_Zwaluwe_van_1895.jpg

Pages: 1 2 3 4 5