Van de eerste mens tot recente Dubbelman generatie

Het genographic onderzoek van National Geographic was me al bekend toen ik bij toeval een kit kreeg om DNA te verzamelen en op te sturen. Na het afschrapen van wat cellen in mijn wangslijm kon de kit opsturen en volgen via Internet. Ongeduldig keek ik ieder keer op de site totdat het eindresultaat kwam. Nog steeds groeit de kennis over onze voorgeschiedenis en komt er nieuws naar buiten.

Haplo type

Het onderzoek richt zich naar het zogenaamde haplotype. De lichaamscellen van mensen en zoogdieren zijn diploïd: ze hebben 2 gelijke chromosomen (geslachtscellen zijn haploïd, elk chromosoom komt in enkelvoud voor). Gelijke chromosomen van verschillende individuen zijn grotendeels gelijk, maar niet volledig identiek. Als je bij de mens 2 chromosomen vergelijkt, is gemiddeld 1 op de 300 tot 1000 baseparen verschillend. Op sommige posities zijn chromosomen vaker verschillend dan op andere. Posities waarop vaak verschillen voorkomen worden polymorfismes genoemd (poly=veel, morfè=vorm). De verschillende varianten zoals die op deze posities gevonden worden heten allelen. Door voor een aantal polymorfismes te bepalen welk allel aanwezig is, zijn individuele chromosomen te herkennen. De combinatie van allelen, zoals die samen voorkomen op een bepaald chromosoom wordt een haplotype genoemd, kort voor haploid genotype.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11