M9 De Europees-Aziatische Clan verspreidt zich breed- en ver uit.

Mijn volgende voorouder, een man die ongeveer 40.000 jaar geleden geboren werd in Iran of het zuiden van Centraal-Azië, gaf een genetische marker bekend als M9 door, daarmee een nieuwe lijn te creëren die afweek van M89 die de Midden-Oosten Clan heeft gemarkeerd. Zijn nakomelingen, waarvan ik er een van ben, zou de komende 30.000 jaar een groot deel van de planeet bevolken.

Deze grote afkomst, bekend als de Euraziatische Clan, werd geleidelijk over een periode van duizenden jaren verspreid . Ervaren jagers volgden de kuddes naar het oosten, langs de uitgestrekte super snelweg van de Euraziatische steppe. Uiteindelijk werd hun weg geblokkeerd door de massieve bergketens van Zuid Centraal-Azië-de Hindu Kush, de Tian Shan, en de Himalaya.

De drie bergketens ontmoeten
elkaar in een regio die bekend staat als de "Pamir Knot," gelegen in het huidige Tadzjikistan. Hier werden de stammen van jagers in twee groepen verdeeld. Sommige verhuisden naar het noorden in Centraal-Azië, anderen naar het zuiden in wat nu Pakistan en het Indiase subcontinent vormt.

Deze verschillende migratie-routes door de Pamir Knot regio gaf aanleiding tot verschillende geslachten.

De meeste mensen afkomstig uit het noordelijk halfrond hebben hun wortels in de Euraziatische Clan. Bijna alle Noord-Amerikanen en Oost-Aziaten stammen af ​​van de man hierboven beschreven, net als de meeste Europeanen en veel Indiërs.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11